อิตัลไทยวิศวกรรม สานต่อโอกาสเพื่อน้องๆโรงเรียนภูงามโนนสะอาด จ.ฉะเชิงเทรา

Keywords:    

อิตัลไทยวิศวกรรม สานต่อโครงการอิตัลไทยคืนกำไรสู่สังคม ร่วมกับนิตยสารบิส โฟกัส และผู้ประกอบการใจดี ในโครงการร่วมพัฒนาสถานศึกษา เตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่ AEC  ร่วมสนับสนุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้แก่น้องๆและคณะครูโรงเรียนภูงามโนนสะอาด หลังจากที่บริษัทฯเคยไปสร้างอาคารห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ITE ณ โรงเรียนภูงามโนนสะอาด ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

Comments

    There are no comments

Posting comments after three months has been disabled.