Grid List

ITE ส่งมอบห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนหนองเมยสามัคคี จ.ชัยภูมิ

เร็วๆ นี้ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด หรือ ( ITALTHAI Engineering : ITE ) โดยนายณัษฐา ประโมจนีย์ รองกรรมการผู้จัดการ และนายเกษม  มาไกรเลิศ รองกรรมการผู้จัดการ ทำพิธีส่งมอบห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนหนองเมยสามัคคี จ. ชัยภูมิ ได้รับเกียรติจากนางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นประธานในพิธีฯ  และว่าที่ร.ต.ดร.ธนาธิป. มาลากอง ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเมยสามัคคี พร้อมคณะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ และชุมชน บ้านหนองเมย ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบ นอกจากนี้ ITE ยังสนับสนุนอาหารกลางวัน และร่วมแบ่งปัน Computer Notebook พร้อมใช้งาน อุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การศึกษา และเครื่องเล่นเสริมทักษะต่างๆ ให้กับเด็กในโรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง

พนักงานในเครือบริษัทอิตัลไทยร่วมบริจาคแว่นตาในโครงการธนาคารแว่นตา ที่รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

เพราะการมองเห็นที่ชัดเจน คือ สิ่งสำคัญของการก้าวเดินที่ยิ่งใหญ่ ในวาระครบรอบ 60 ปี ของกลุ่มบริษัทอิตัลไทย ตัวแทนพนักงานบริษัทในเครือ ได้นำแว่นสายตา แว่นกันแดด และกล่องแว่นตาเก่าไปมอบให้กับโครงการธนาคารแว่นตา ที่รพ.เมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เพื่อบริจาคให้กับผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางสายตา ซึ่งเป็นหนึ่งในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่พนักงานบริษัทในเครืออิตัลไทยได้ร่วมกันทำความดีนี้

อิตัลไทยวิศวกรรมบริจาคเงินสมทบเพื่อสร้างอาคารเรียนให้น้องๆโรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน จ.ลำพูน

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด บริจาคเงินสมทบค่าก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านแม่ป้อกใน อ.ลี้ จ.ลำพูน จำนวนเงิน 150,000 บาท การพัฒนาอาคารเรียนนี้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

อิตัลไทยวิศวกรรม สานต่อโอกาสเพื่อน้องๆโรงเรียนภูงามโนนสะอาด จ.ฉะเชิงเทรา

อิตัลไทยวิศวกรรม สานต่อโครงการอิตัลไทยคืนกำไรสู่สังคม ร่วมกับนิตยสารบิส โฟกัส และผู้ประกอบการใจดี ในโครงการร่วมพัฒนาสถานศึกษา เตรียมความพร้อมเด็กไทยสู่ AEC  ร่วมสนับสนุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียน มอบหนังสือและสื่อการเรียนรู้ให้แก่น้องๆและคณะครูโรงเรียนภูงามโนนสะอาด หลังจากที่บริษัทฯเคยไปสร้างอาคารห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ITE ณ โรงเรียนภูงามโนนสะอาด ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา

อิตัลไทยวิศวกรรมร่วมแบ่งปันน้ำใจบริจาคสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อน้องๆบ้านเฟื่องฟ้า

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด ร่วมกับธนาคารธนชาต ในโครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของและเวชภัณฑ์ยาที่จำเป็นให้แก่น้องๆ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา บ้านเฟื่องฟ้า

ห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ITE

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด มอบอาคารห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ITE ภายใต้โครงการอิตัลไทยคืนกำไรสู่สังคม เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และการศึกษาให้เยาวชนไทย และร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้บริเวณห้องสมุด เลี้ยงอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียนภูงามโนนสะอาด ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต ในจังหวัดฉะเชิงเทรา