Grid List

ITE ฉลองความสำเร็จสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ "บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์ และ โซลาร์วา นครปฐม"

อิตัลไทยวิศวกรรม” ภายใต้ อิตัลไทย กรุ๊ป ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านวิศกรรมมากกว่า 49 ปี ผนึก บริษัท โปรเซสเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส จำกัด (PESCO) และบริษัท โซลาร์คอน จำกัด (Solarcon) ฉลองความสำเร็จพัฒนาโครงการ “บี.กริม ยันฮี โซลาร์ เพาเวอร์” และ “โซลาร์วา นครปฐม” จำนวนทั้งสิ้น  12  โครงการ รวมกำลังการผลิต 91.7 เมกะวัตต์ รวมมูลค่าลงทุนมากก่า 5,000 ล้านบาท พร้อมส่งมอบงานใช้เวลาก่อสร้างเพียง 10 เดือน และสามารถจำหน่ายไฟฟ้าภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา