เฉพาะพนักงาน
LoGo
  • แผนที่บน Google Maps
  • แผนที่

 


ติดต่อเรา

บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
  2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 10310

โทร.     0-2723-4420-5
แฟกซ์  0-2723-4427

อีเมล์: [email protected]

   
ดาวน์โหลดแผนที่

 

 

 


 

ฝ่ายผู้เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้า 
  นายธงชัย  วิจารณ์เจริญ
อีเมล์: [email protected]
โทร. 0-2723-4420-5 ต่อ 4001
   
  ฝ่ายธุรกิจพลังงาน
  นายชาญชัย  ยุทธณรงค์
อีเมล์[email protected]
โทร. 0-2723-4420-5 ต่อ 6401
   
  ฝ่ายงานโครงการ 
  นายระบิล  หิรัญสถิตย์พร
อีเมล์[email protected]
โทร. 0-2723-4420-5 ต่อ 7101
   
  ฝ่ายงานก่อสร้าง
  นายสุรฉัตร  บูรณอรรถชัย
อีเมล์: [email protected]
โทร. 
0-2723-4420-5 ต่อ 7201
   
  ฝ่ายงานระบบ
  นายเกษม  ศิริเอี้ยวพิกูล
อีเมล์[email protected]
โทร. 0-2723-4420-5 ต่อ 8001
   
  ฝ่ายเทคโนโลยีน้ำ
  นายระบิล  หิรัญสถิตย์พร
อีเมล์: [email protected]
โทร. 
0-2723-4420-5 ต่อ 7101
   
  ฝ่ายธุรกิจพลังงานพิเศษ
  นายชวลิต  จั่นเพชร
อีเมล์: [email protected]
โทร. 
0-2723-4420-5 ต่อ 5101
   
  ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
  นายกอปร  ภีระวงศ์
อีเมล์[email protected]
โทร. 0-2723-4420-5 ต่อ 1903
   
  นายนิธิพันธ์  เอื้อวิทยา
อีเมล์[email protected]
โทร0-2723-4420-5 ต่อ 1907

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา โปรดกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 l โทร. 0-2723-4420-5 โทรสาร 0-2723-4427