เฉพาะพนักงาน

ฝ่ายธุรกิจพลังงาน

 

โรงไฟฟ้า

1.โรงไฟฟ้าพลังความร้อน

● ระบบสมดุลของโรงงาน
 เครื่องผลิตไอน้ำ
● ระบบหล่อเย็น
● ระบบบำบัดน้ำ
● ระบบท่อ
● ระบบไฟฟ้า
● ลานไกไฟฟ้า

● อุปกรณ์ต่างๆของโรงไฟฟ้า
● ระบบสาธารณูปโภคในโรงงานอุตสาหกรรม
● ระบบจำหน่ายน้ำ และไอน้ำ
● ระบบจำหน่ายไฟฟ้า


2.โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

● พลังงานแสงอาทิตย์
● พลังงานลม

 

ผู้ติดต่อ

ระบบงานเครื่องกลและระบบหล่อเย็น

คุณกอปร  ภีระวงศ์ 

โทร :    +66 (0) 2723-4420-5 ต่อ 1903

มือถือ : +66 (8) 9203-7552

อีเมล์ :  [email protected]

 

ธุรกิจโรงไฟฟ้า

คุณชาญชัย  ยุทธณรงค์

โทร :   +66 (0) 2723-4420-5 ต่อ 6401

มือถือ : +66 (8) 1874-4433

อีเมล์:   [email protected]

  


 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์โก จ.นครปฐม     โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ลพบุรีและโรงไฟฟ้า
ขนาด 3x9.5 MW     พลังงานแสงอาทิตย์วังเพลิง ขนาด 55+8 MW
       

 

 

 โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังลมเทพนา        โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม  
ขนาด 3x2.5 MW     พระนครเหนือ 1 ขนาด 700 MW
       

 

 

ระบบหล่อเย็นของโรงไฟฟ้าบางประกง     โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม
6 Towers 74 Cells     พระนครใต้ ขนาด 300 MW
       
   

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมระยอง     โครงการก่อสร้างหอหล่อเย็นน้ำพอง ขนาด 8 Cells
ขนาด 4X300 MW      

 

LoGo

โครงการ/ผลงาน

BANG PAKONG HELPER COOLING TOWER
NORTH BANGKOK COMBINED CYCLE POWER PLANT
SOUTH BANGKOK COMBINED CYCLE POWER PLANT
MEA-115-24 KV GIS MINBURI SUBSTATION
SERM SANG PALANG NGAN 40 MW PV. SOLAR PLANT
MEA-115-24 KV GIS BANGPLA SUBSTATION
RAYONG COMBINED CYCLE POWER PLANT
IRPC-WASTEWATER TREATMENT PLANT-CWTP AND PWTU-II
iWIND- PAK PHANANG 10MW WIND FARM PROJECT
SOLARCO SOLAR POWER PROJECT 3X9.5 MW
CHAIYAPHUM WIND FARM PROJECT
YANHEE SOLAR POWER 3 PROJECT
SRI-EIAM AND SRI-WIANG SUBSTATIONS
CHATREE NORTH GOLD PROJECT
OZO SAMUI RESORT
SCG-DOW WASTEWATER TREATMENT PLANT
ITALTHAI TOWER
BANN HOUAYXAI GOLD AND SILVER PROJECT LAOS
NED-LOPBURI AND WANG PLOENG SOLAR PLANTS
ORIENTAL WIRELESS HOTEL AND RESIDENCES
AMARI HUAHIN HOTEL & AMARI RESIDENCE HUAHIN
EGCO-THEPPANA WIND FARM
BAAN THEW TALAY CONDOMINIUM
© สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 l โทร. 0-2723-4420-5 โทรสาร 0-2723-4427