เฉพาะพนักงาน

ฝ่ายงานระบบ

ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

● ระบบไฟฟ้าแรงสูง
● ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ
● ระบบวงจรประธาน
● ระบบไฟฟ้ากำลัง
● ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
● ระบบสายดิน
● ระบบควบคุมแสงสว่าง
● ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ
● ระบบป้องกันฟ้าผ่า
● ระบบโทรศัพท์และข้อมูลคอมพิวเตอร์
● ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
● ระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้
● ระบบเสียงประกาศ
● ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
● ระบบโทรทัศน์

ระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย

● ระบบท่อน้ำประปา & ระบบท่อน้ำร้อน
● ระบบท่อน้ำเสีย / ท่อน้ำทิ้ง / ท่อระบายอากาศ
● ระบบระบายน้ำฝน
● ระบบระบายน้ำรอบอาคาร
● ระบบบำบัดน้ำเสีย
● ระบบแก๊ส แอลพีจี 
● ระบบป้องกันอัคคีภัย

ระบบปรับอากาศและระบายอากาศประกอบอาคาร

● ระบบทำน้ำเย็นชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ
● ระบบทำความเย็นสำเร็จรูป
● ระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
● ระบบปรับอากาศแบบน้ำยาแปรผัน
● ระบบห้องควบคุมความสะอาด

 

ผู้ติดต่อ

M&E Building and Factory Utility

คุณเกษม  ศิริเอี้ยวพิกูล

โทร :    +66 (0) 2723-4420-5 ต่อ 8001

มือถือ : +66 (8) 1422-4503

อีเมล์ :  [email protected]

 

 

 

อิตัลไทยทาวเวอร์  กรุงเทพฯ     เรดิสันพันวาบีช รีสอร์ท ภูเก็ต
       

 

 

โรงแรมอมารี ออคิด พัทยา
    โรงแรมโอเรียนเต็น เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ
       

 

 

โครงการอาคารเรียน 6 ชั้น (พัฒนาการ)     โรงแรมอมารี หัวหิน
       
   
       
โครงการปรับปรุง อาคารสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา     กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
และสำนักงาน กปร.      

 

LoGo

โครงการ/ผลงาน

BANG PAKONG HELPER COOLING TOWER
NORTH BANGKOK COMBINED CYCLE POWER PLANT
SOUTH BANGKOK COMBINED CYCLE POWER PLANT
MEA-115-24 KV GIS MINBURI SUBSTATION
SERM SANG PALANG NGAN 40 MW PV. SOLAR PLANT
MEA-115-24 KV GIS BANGPLA SUBSTATION
RAYONG COMBINED CYCLE POWER PLANT
IRPC-WASTEWATER TREATMENT PLANT-CWTP AND PWTU-II
iWIND- PAK PHANANG 10MW WIND FARM PROJECT
SOLARCO SOLAR POWER PROJECT 3X9.5 MW
CHAIYAPHUM WIND FARM PROJECT
YANHEE SOLAR POWER 3 PROJECT
SRI-EIAM AND SRI-WIANG SUBSTATIONS
CHATREE NORTH GOLD PROJECT
OZO SAMUI RESORT
SCG-DOW WASTEWATER TREATMENT PLANT
ITALTHAI TOWER
BANN HOUAYXAI GOLD AND SILVER PROJECT LAOS
NED-LOPBURI AND WANG PLOENG SOLAR PLANTS
ORIENTAL WIRELESS HOTEL AND RESIDENCES
AMARI HUAHIN HOTEL & AMARI RESIDENCE HUAHIN
EGCO-THEPPANA WIND FARM
BAAN THEW TALAY CONDOMINIUM
© สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 l โทร. 0-2723-4420-5 โทรสาร 0-2723-4427