เฉพาะพนักงาน

ฝ่ายเทคโนโลยีน้ำ

 

ระบบบำบัดน้ำ

● น้ำประปา
● น้ำสำหรับอุปโภคบริโภค
● Demineralization
● ระบบรีเวอร์สออสโมซิส
● น้ำบริสุทธิ์สูงสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ
● ระบบการแยกเกลือออกจากน้ำทะเล
● การนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่
● อุปกรณ์ต่างๆของโรงไฟฟ้า


ระบบบำบัดน้ำเสีย

● ระบบบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางกายภาพและเคมี
● ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ
      ● ระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศ
      ● ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ
● การผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย
● ระบบกำจัดกลิ่น
● ระบบบำบัดและกำจัดตะกอน

 

ผู้ติดต่อ

เทคโนโลยีน้ำ

คุณระบิล  หิรัญสถิตย์พร

โทร :    +66 (0) 2723-4420-5 ต่อ 7103

มือถือ : +66 (8) 3989-0722

อีเมล์ :  [email protected]

 

 

   
 โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมพระนครเหนือ      โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมพระนครเหนือ
       

 

 

โรงบำบัดน้ำ     โรงบำบัดน้ำ
บจก. เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ.ระยอง     บจก. เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ.ระยอง
       

 

 

โรงบำบัดน้ำ     โรงบำบัดน้ำ
บจก. เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ.ระยอง     บจก. เอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริ่ง จ.ระยอง
       
   

โรงบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ     โรงบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ
บจก. สยาม มิตซุย พีทีเอ จ.ระยอง     บจก. สยาม มิตซุย พีทีเอ จ.ระยอง
       

 

LoGo

โครงการ/ผลงาน

BANG PAKONG HELPER COOLING TOWER
NORTH BANGKOK COMBINED CYCLE POWER PLANT
SOUTH BANGKOK COMBINED CYCLE POWER PLANT
MEA-115-24 KV GIS MINBURI SUBSTATION
SERM SANG PALANG NGAN 40 MW PV. SOLAR PLANT
MEA-115-24 KV GIS BANGPLA SUBSTATION
RAYONG COMBINED CYCLE POWER PLANT
IRPC-WASTEWATER TREATMENT PLANT-CWTP AND PWTU-II
iWIND- PAK PHANANG 10MW WIND FARM PROJECT
SOLARCO SOLAR POWER PROJECT 3X9.5 MW
CHAIYAPHUM WIND FARM PROJECT
YANHEE SOLAR POWER 3 PROJECT
SRI-EIAM AND SRI-WIANG SUBSTATIONS
CHATREE NORTH GOLD PROJECT
OZO SAMUI RESORT
SCG-DOW WASTEWATER TREATMENT PLANT
ITALTHAI TOWER
BANN HOUAYXAI GOLD AND SILVER PROJECT LAOS
NED-LOPBURI AND WANG PLOENG SOLAR PLANTS
ORIENTAL WIRELESS HOTEL AND RESIDENCES
AMARI HUAHIN HOTEL & AMARI RESIDENCE HUAHIN
EGCO-THEPPANA WIND FARM
BAAN THEW TALAY CONDOMINIUM
© สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 l โทร. 0-2723-4420-5 โทรสาร 0-2723-4427