เฉพาะพนักงาน

โครงการก่อสร้าง TSCL CENTRAL CHEMICAL

ผู้ว่าจ้าง  l บจก. พีทีที เมนเทนแนนซี แอนด์ เอนจิเนียริ่ง

โครงการก่อสร้าง TSCL CENTRAL CHEMICAL ในส่วนงานโยธา, สถาปัตยกรรม, ระบบไฟฟ้าและระบบดับเพลิง

โรงแรม OZO สมุย

ผู้ว่าจ้าง  l  บจก.ศิริมายา

- ก่อสร้างโรงแรม OZO สมุย
- งานโยธา สถาปัตยกรรม ไฟฟ้า และระบบดับเพลิง 

 

โครงการก่อสร้างโรงเบียร์ GREENFIELD ประเทศลาว

ผู้ว่าจ้าง  l  LAOS ASIA PACIFIC BREWERIES LTD.

งานจัดหาและติดตั้งงานโยธา, งานสถาปัตยกรรม,งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ,งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง, งานระบบไฟฟ้า, สื่อสารและวัดคุม

โครงการก่อสร้าง AUTOMATIC WAREHOUSE AS/RS

ผู้ว่าจ้าง  l  บจก. แกรนด์ สยาม คอมโพสิต

โครงการก่อสร้าง AUTOMATIC WAREHOUSE AS/RS  ในส่วนงานโยธา, สถาปัตยกรรม, ระบบไฟฟ้า และระบบดับเพลิง

 

โครงการปรับปรุงศูนย์บริการเครื่องจักรหนักวอลโว สาขา มหาชัย

ผู้ว่าจ้าง  l  บจก. อิตัลไทยอินดัสเทรียล

โครงการปรับปรุงศูนย์บริการเครื่องจักรหนักวอลโว สาขามหาชัย และก่อสร้างโชว์รูมวอลโว และศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมอิตัลไทยเซ็นเตอร์ สาขามหาชัย

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 l โทร. 0-2723-4420-5 โทรสาร 0-2723-4427