เฉพาะพนักงาน

โรงแรมศรีพันวา ภูเก็ต

ผู้ว่าจ้าง l  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

M&E SYSTEM, SUPPLY AND INSTALLATION (BUILDING AUTOMATION SYSTEM INCLUDING HVAC, FIRE PROTECTION, ELEVATOR, ELECTRICAL POWER SUPPLY,  LIGHTING AND COMMUNICATION SYSTEM)

โครงการอาคารปฎิบัติการหน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ

ผู้ว่าจ้าง l  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

M&E SYSTEM, SUPPLY AND INSTALLATION (BUILDING AUTOMATION SYSTEM INCLUDING HVAC, MECHANICAL SYSTEM, FIRE PROTECTION, ELECVATOR, ELECTRICAL POWER SUPPLY,  LIGHTING AND COMMUNICATION SYSTEM)

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้ว่าจ้าง l  บริษัท อาคาร 33 จำกัด

M&E SYSTEM, OIL IMMERSED TRANSFORMER 800 Kva 2 Set GENERATOR SET 400 KVA MDB & EMDB LIGHTING CONTROL SYSTEM FIRE ALARM SYSTEM CCTV SYSTEM ACCESS CONTROL SYSTEM PUBLIC ADDRESS SYSTEM INTERCOM SYSTEM MATV SYSTEM , SPLIT TYPE AIR CONDITION SYSTEM VRF AIR CONDITION SYSTEM VENTILATION FAN SYSTEM PRESSURIZED SYSTEM , FIRE PUMP & JOCKY PUMP BOOSTER PUMP WASTE WATER TREATMENT

โรงเรียนจิตรลดา

ผู้ว่าจ้าง l  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

M&E SYSTEM, SUPPLY AND INSTALLATION (BUILDING AUTOMATION SYSTEM INCLUDING HVAC, FIRE PROTECTION, ELEVATOR, ELECTRICAL POWER SUPPLY,  LIGHTING AND COMMUNICATION SYSTEM)

โครงการบ้านพักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภ

ผู้ว่าจ้าง l  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

M&E SYSTEM, SUPPLY AND INSTALLATION (BUILDING AUTOMATION SYSTEM INCLUDING HVAC, FIRE PROTECTION, ELEVATOR, ELECTRICAL POWER SUPPLY,  LIGHTING AND COMMUNICATION SYSTEM)
© สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 l โทร. 0-2723-4420-5 โทรสาร 0-2723-4427