เฉพาะพนักงาน

โครงการสถานีไฟฟ้าปิ่นทองและพานทอง 2

ผู้ว่าจ้าง l  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

EPC OF 2X50 MVA 115/22KV (EACH) FOR PINTHONG AND PHANTHONG 2 SUBSTATIONS
DESIGN, ENGINEERING, SUPPLY, CONSTRUCTION, TESTING  AND COMMISSIONING

สถานีไฟฟ้าย่อยลาดปลาเค้า (115/24 kV GIS)

ผู้ว่าจ้าง l  การไฟฟ้านครหลวง

EPC OF LARDPLAKAO GIS SUBSTATION 2X60 MVA 115/24 KV INCLUDING CIVIL WORK, SUBSTATION BUILDING, DUCTBANKS, AND MANHOLES ALONG PUBLIC ROADS, SUPPLY, INSTALLATION, TEST AND COMMISSIONING OF SUBSTATION EQUIPMENT WITH SUBSTATION AUTOMATION (SA) IN METROPOLITAN AREA

สถานีไฟฟ้าย่อยวัดคู่สร้าง (115/24 kV GIS)

ผู้ว่าจ้าง l  การไฟฟ้านครหลวง

EPC OF WATKUSANG GIS SUBSTATION 3X60 MVA 115/24 KV INCLUDING CIVIL WORK, SUBSTATION BUILDING, DUCTBANKS, AND MANHOLES A LONG PUBLIC ROADS, SUPPLY, INSTALLATION, TEST AND COMMISSIONING OF SUBSTATION EQUIPMENT WITH SUBSTATION AUTOMATION (SA) IN METROPOLITAN AREA

สถานีไฟฟ้าย่อยลาดหญ้าแบบ GIS Indoor 69/24 kV

ผู้ว่าจ้าง l  การไฟฟ้านครหลวง

EPC OF LARDYA GIS SUBSTATION 2X60 MVA 69/24 KV INCLUDING CIVIL WORK, SUBSTATION BUILDING, DUCTBANKS, AND MANHOLES ALONG PUBLIC ROADS, SUPPLY, INSTALLATION, TEST AND COMMISSIONING OF SUBSTATION EQUIPMENT WITH SUBSTATION AUTOMATION (SA) IN METROPOLITAN AREA

ก่อสร้างพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ (ขยายแรงดัน) ระบบแรงดัน 115kV ของสถานีไฟฟ้าขอนแก่น 3

ผู้ว่าจ้าง l การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ออกแบบและจัดหา

ก่อสร้างพร้อมติดตั้งสวิตซ์เกียร์ และทดสอบสถานีไฟฟ้าระบบแรงดัน 115kV รวมงานระบบควมคุมสถานี
© สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 l โทร. 0-2723-4420-5 โทรสาร 0-2723-4427