เฉพาะพนักงาน

PKC ELECTRICAL AND INSTRUMENT PHU KHAM COPPER GOLD PLANT

ผู้ว่าจ้าง l บจก.ภูเบี้ยมายนิ่ง

งานจัดหา, ติดตั้งและทดสอบ ระบบไฟฟ้า, ระบบวัดคุม, ระบบท่อ Process

INCREASED RECOVERY PROJECT (PHU KHAM, LAOS)

ผู้ว่าจ้าง  l  บจก.ภูเบี้ยมายนิ่ง
 
งานจัดหา, ติดตั้งและทดสอบ ระบบไฟฟ้า, ระบบกราวด์, ป้องกันฟ้าผ่าและระบบวัดคุม

CHATREE NORTH GOLD PROJECT/ELECTRICAL AND INSTRUMENTATION INSTALLATION

ผู้ว่าจ้าง  l  AUSENCO SERVICES PTY LTD.
 
งานจัดหา, ติดตั้งและทดสอบ ระบบไฟฟ้า, ระบบกราวด์, ป้องกันฟ้าผ่าและระบบวัดคุม

 

OPERATION UPGRADE ELECTRICAL

ผู้ว่าจ้าง  l บจก.ภูเบี้ยมายนิ่ง

งานจัดหา, ติดตั้งและทดสอบ ระบบไฟฟ้า, ระบบกราวด์, ป้องกันฟ้าผ่าและระบบวัดคุม

 

BAAN HOUAYXAI GOLD AND SILVER PHUBIA MINING LIMITED

ผู้ว่าจ้าง  l  บจก.ภูเบี้ยมายนิ่ง

งานจัดหา, ติดตั้งและทดสอบ ระบบไฟฟ้า, ระบบกราวด์, ป้องกันฟ้าผ่าและระบบวัดคุม

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 l โทร. 0-2723-4420-5 โทรสาร 0-2723-4427