เฉพาะพนักงาน

โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ

ผู้ว่าจ้าง  l  บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

จัดหาและติดตั้ง ระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานปรับอากาศและระบบอากาศ งานไฟฟ้าและสื่อสาร

 

โครงการก่อสร้าง คสล. และโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ Main Pipe Rack

ผู้ว่าจ้าง  l  บจก.มาบตาพุด โอเลฟินส์

โครงการก่อสร้าง คสล. และโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ Main Pipe Rack โครงการ Maptaphut Olefins Plant อ.มาบตาพุด จ.ระยอง

 

โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีสูบน้ำ

ผู้ว่าจ้าง  l  บจก.มาบตาพุด โอเลฟินส์

โครงการก่อสร้าง อาคารสถานีสูบน้ำ จัดวาล์วปั้มสูบน้ำ และงานวางท่อน้ำดับเพลิง โครงการ Maptaphut Olefins Plant อ.มาบตาพุด  จ.ระยอง

© สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 l โทร. 0-2723-4420-5 โทรสาร 0-2723-4427