เฉพาะพนักงาน

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมระยอง (3X300 MW)

ผู้ว่าจ้าง l  EGAT

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมระยอง (3X300 MW)

 

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม พระนครเหนือ 1 ขนาด 700 MW

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม พระนครเหนือ 1 ขนาด 700 MW
© สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 l โทร. 0-2723-4420-5 โทรสาร 0-2723-4427