เฉพาะพนักงาน

โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งไอน้ำและระบบสายส่ง 22 kV สำหรับโรงไฟฟ้าของบริษัทบ้านโป่งยูทิลิตี้

ผู้ว่าจ้าง l บริษัท บ้านโป่งยูทิลิตี้ จำกัด (EGCO Group)

ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION, TEST AND COMMISSIONING (EPC)

 

โครงการระบบท่อน้ำ Recycle/Wastewater สำหรับโรงไฟฟ้าบางปู จ.สมุทรปราการ

ผู้ว่าจ้าง l SSUT CO.,LTD.

ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION, TEST AND COMMISSIONING (EPC)

โครงการระบบท่อส่งไอน้ำสำหรับนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

ผู้ว่าจ้าง l SSUT CO.,LTD.

ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION, TEST AND COMMISSIONING (EPC)

โครงการระบบสายส่งไฟฟ้าสำหรับนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ

ผู้ว่าจ้าง l SSUT CO.,LTD.

ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION, TEST AND COMMISSIONING (EPC)

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม พระนครใต้ ขนาด 325 MW

ผู้ว่าจ้าง l  EGAT

โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม พระนครใต้ ขนาด 325 MW

© สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 l โทร. 0-2723-4420-5 โทรสาร 0-2723-4427