เฉพาะพนักงาน

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 5 MW อ. บางปะหัน จ. พระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าจ้าง l บจก. โซล่าร์ อีพีซีเอฟ

MECHANICAL ENGINEERING, CIVIL 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ BSF1 5MWp อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี

ผู้ว่าจ้าง l Blue Solar Farm 1 Co., Ltd.

MECHANICAL ENGINEERING, CIVIL 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ SSP6 41MWp

ผู้ว่าจ้าง l บจก. โซล่าร์ อีพีซีเอฟ

MECHANICAL ENGINEERING, CIVIL 

โครงการโรงไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ขนาด 4.995 เมกะวัตต์ วังม่วง

ผู้ว่าจ้าง l บริษัท มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION, TEST AND COMMISSIONING (EPC)

โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5MW จ.อ่างทอง

ผู้ว่าจ้าง l บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION, TEST AND COMMISSIONING (EPC)

© สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 l โทร. 0-2723-4420-5 โทรสาร 0-2723-4427