เฉพาะพนักงาน

งานซ่อมบำรุงสถานีบริการน้ำมันเชลล์ คาลเท็กซ์

ผู้ว่าจ้าง l SHELL, CALTEX, BANGCHAK

งานซ่อมบำรุงสถานีบริการน้ำมัน

 

© สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 l โทร. 0-2723-4420-5 โทรสาร 0-2723-4427