เฉพาะพนักงาน

เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • ปรัชญา
 • ค่านิยมหลัก
 • คณะกรรมการบริษัทฯ
 • คณะผู้บริหาร
 • ระบบบริหาร

 • สาส์นจากประธาน
 • ระบบบริหารคุณภาพ (QMS)
 • ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
 • ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP)
 • ธุรกิจของเรา

 • ฝ่ายผู้เชี่ยวชาญระบบไฟฟ้า
 • ฝ่ายธุรกิจพลังงาน
 • ฝ่ายงานโครงการ
 • ฝ่ายงานก่อสร้าง
 • ฝ่ายงานระบบ
 • ฝ่ายเทคโนโลยีน้ำ
 • โครงการของเรา

 • สถานีไฟฟ้าแรงสูง
 • โรงงานไฟฟ้า
 • พลังงานทางเลือก
 • โรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่น โรงแยกแก๊ส
 • เหมืองแร่
 • งานก่อสร้างโรงงานและอาคาร
 • งานก่อสร้างระบบประกอบอาคารและโรงงาน
 • สถานีบริการน้ำมัน
 • ข่าวสาร

 • ข่าวสาร
 • กิจกรรม
 • กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)
 • กิจกรรมการรับสมัครงาน
 • ร่วมงานกับเรา

 • สมัครงาน
 • ข้อมูลบริษัท

 • วีดิทัศน์
 • ไฟล์
 • Italthai 60th Year Projection Mapping
 •    

   

  © สงวนลิขสิทธิ์ 2556 บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด
  2034/124 อาคารอิตัลไทยทาวเวอร์ ชั้น 29 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. 10310 l โทร. 0-2723-4420-5 โทรสาร 0-2723-4427